Dovednost 

  • porozumět roli a významu budoucnosti v tom, co každý den vidíme a děláme, 
  • představit si vícero různých scénářů budoucnosti a schopnost používat budoucnost jako perspektivu, přes kterou se nově díváme na současnost. 

Být gramotným pro budoucnost znamená umět zapojit představivost, intuici a smysly, zvyšovat schopnost být odolný a připravený na změny, přijmout je jako nedílnou a vítanou součást života, vymýšlet nová řešení a hledat nové možnosti… více

Současné problémy vyžadují myšlení přesahující délku našich životů. Budoucnost je nejistá. Klimatická změna, pandemie, války, hospodářské krize, vzrůstající nerovnosti a polarizace ve společnosti, sociální vyčleňování, rasismus, mezigenerační konflikty a další problémy rozbíjí tradiční představu o budoucnosti lidstva, kterou plánujeme, abychom se cítili v bezpečí, abychom si byli alespoň natolik jisti, aby nám dávalo smysl investovat do zítřka, do budoucnosti… více

Chci přispět ke změně toho, jakým způsobem jako jednotlivci i společnost ne-nahlížíme na budoucnost. Zahrnout budoucnost a sny o budoucnosti do našeho současného myšlení, postojů a chování… více

Když jsou lidé schopni se rozhodnout, proč a jak používat budoucnost, jsou schopni lépe odhalit a vytvořit jinak neviditelné – inovovat a transformovat… více

Schopnost držet  kontrolu nad svým životem, mít vnitřní kompas, nenaskakovat na dezinformace… více

Čím lépe se lidstvu podaří poznat různé scénáře a osvojit si metody k představám a pochopení budoucnosti. tím méně se budeme budoucnosti obávat. Naopak, tím spíše budeme schopni  měnit sebe, inovovat a využívat budoucí příležitosti… více

Všechny mé aktivity a spousta drobností uvnitř i mimo ně  mě přivádí k přijetí změny, otevřenosti a pozitivnímu naladění, balancování svobody a zodpovědnosti,  naději, s kterou hledím do budoucna. A moc bych si přála, aby to tak mělo více z nás… více

Gramotnost pro budoucnost je dostupná díky disciplíně předvídání, kterou lze trénovat a zdokonalovat, aby se člověk seznámil s neznámým… více